Autor: Adam

Temperatura barwowa

Kolejnym istotnym pojęciem jest temperatura barwowa. Jest ona mierzona w Kelwinach. Ze względu na temperaturę barwową można podzielić światło białe na kilka grup. Jest to grupa ciepłobiała, neutralna oraz dzienna. Temperatura

Zalety transportu morskiego

Każdy sposób i środek transportu ma swoje zalety. Są mniejsze i większe, jednak na tyle skuteczne, że przekonują klientów do skorzystania z nich. Czasem jest

Produkcja dywanów

Produkcja dywanu to proces długotrwały oraz skomplikowany. W pierwszej kolejności należy wytworzyć (lub wyhodować) włókna, z których utkany zostanie dywan. W następnej kolejności włókna te przekształca

Co to jest język programowania?

Język programowania to najogólniej ujmując zbiór zasad, które określają czy dany ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia są przez ten program wykonywane. Język programowania może

Język D

Język D to jeden z najmłodszych języków programowania – jego pierwsza stabilna wersja została opublikowana dopiero w 2007 roku. Twórcą D jest Walter Bright, a cały proces