Co to jest język programowania?

Język programowania to najogólniej ujmując zbiór zasad, które określają czy dany ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia są przez ten program wykonywane. Język programowania może być jednak definiowany także poprzez przypisywane mu cechy. Pierwsza z nich to funkcja. Język programowania służy do konstruowania programów komputerowych, które następnie wykonują algorytmy, obliczenia, kontrolują bądź obsługują urządzenia zewnętrze, np. drukarki a także przetwarzają dane.

Kolejna cecha języka programowania to jego przeznaczenie. O ile języki naturalne służą do komunikacji między ludźmi, tak przez języki programowania wydaje się polecenia maszynom. Umożliwia ontakże kontrolę jednej maszyny nad innymi, np. komputera nad robotem. Trzecia cecha, dzięki której możemy zdefiniować języki programowania to konstrukcje składniowe: wyróżnia się tu języki służące do zarządzania przepływem sterowania oraz używane do manipulowania strukturami danych.

Ostatnia z cech języka programowania to moc obliczeniowa.

www.arsvita.pl

Może Ci się również spodoba