Gągoł

Gągoł to nieduży ptak wędrowny z rodziny kaczkowatych. Występuje w chłodniejszych rejonach Europy i reszty świata. Zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję oraz Amerykę Północną.

Zimuje w zachodniej Europie oraz w południowej części Starego Kontynentu. W Polsce ptak ten jest niestety bardzo nielicznym ptakiem lęgowym. Występuje najczęściej na Pomorzu Mazurach oraz Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej.

Zimą można go spotkać dosyć licznie na plażach Bałtyku, gdyż w tym okresie gągoł odbywa swoją podróż do ciepłych krajów. W Polsce ptak ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wszelkie polowania, chwytanie, więzienie i straszenie gągoła jest surowo zabronione. Niegdyś umiarkowanie liczna populacja gągoła w naszym kraju gwałtownie spadła wskutek działalności człowieka.

Głównym powodem ograniczenia występowania tego ptaka na terytorium naszego kraju jest wycinanie drzew, w których gągoł zakłada swe dziuple, oraz ograniczanie terytorium lęgowego. Obecnie prowadzone są starania nad przywróceniem tego gatunku, które opierają się głównie na zapewnieniu gągołowi sztucznych miejsc lęgowych.

Sklep jeździecki