Java

Język Java to dość młody język programowania – przynajmniej w porównaniu z pierwszymi językami, które powstawały już w latach 50. i 60.

XX wieku. Został on napisany przez grupę roboczą kierowaną przez Jamesa Goslinga pracującego dla Sun Microsystem w 1995 roku.

Java to język służący do tworzenia programów źródłowych, które kompilowane są do kodu bajtowego – w tej postaci są one zrozumiałe i wykonywane przez maszyny. Języki, którymi zainspirował się Gosling przy tworzeniu Javy to Smalltalk oraz C.

Z tego pierwszego zaczerpnął maszynę wirtualną i zarządzanie pamięcią, a z drugiego sporą część składni oraz słów kluczowych. Autorzy Javy opracowali kilkanaście koncepcji, które pełnią w stworzonym przez nich języku kluczową rolę.

Jest to przede wszystkim obiektowość, czyli grupowanie danych i wykonywanych na nich akcji w klasy obiektów. Pozostałe cechy charakterystyczne dla Javy to dziedziczenie, niezależność architektury, sieciowość, a także niezawodność oraz bezpieczeństwo.

W zamierzeniu twórców Java miała zastąpić język C.