Język D

Język D to jeden z najmłodszych języków programowania – jego pierwsza stabilna wersja została opublikowana dopiero w 2007 roku. Twórcą D jest Walter Bright, a cały proces projektowania tego języka przebiegał z perspektywy bardziej praktycznej niż teoretycznej. Język D oferuje programistom bardzo wiele możliwości. Łączy on w sobie bowiem programowanie imperatywne, obiektowe, a także metaprogramowanie.

Składnia tego języka została opracowana w oparciu o praktyczne wnioski płynące z użytkowania oraz implementowania C. Na rzecz przejrzystości i prostoty kodu zrezygnowano jednak z wstecznej kompatybilności kodu źródłowego. Język D zawiera w sobie bardzo dużo nowoczesnych i innowacyjnych elementów. Są to m.

in. programowania kontraktowe, testy jednostkowe, wbudowane – automatyczne zarządzanie pamięcią, funkcje zagnieżdżone, tablice dynamiczne i asocjacyjne, klasy wewnętrzne. Ma on także zintegrowany z kompilatorem system dokumentacji o nazwie ddoc. Utrzymano tu także możliwość niskopoziomowego dostępu – typowego dla asemblera.

www.nawoznadzialke.com.pl

Może Ci się również spodoba