Kukułka

www.cg-glas.pl

Kukułkę rzadko widać, ale za to bardzo często ją słychać. Każdy z nas chyba zna odgłos, który wydaje ten ptak i od którego wziął on swoją nazwę. Kukułka jest stałym gościem ludowych pieśni i porzekadeł oraz doczekała się również własnej linii słodyczy. Rzeczywistość jednak nie jest tak słodka jak popularne cukierki i kukułka jest dzisiaj gatunkiem zagrożonym – dlaczego? Kukułka paradoksalnie padła ofiarą własnej metody na przedłużenie gatunku, a dokładnie pasożytnictwa lęgowego.

Możliwość podkładania jaj jest ściśle związana z ilością gniazd, któreistnieją w biotopie występowania kukułki, a tych ilość zaczęła spadać. Wpływ na to mają przeróżne czynniki, takie jak: stosowanie pestycydów i związany z tym spadek ilości owadów, ograniczanie terenów lęgowych i pozyskiwanie ich na powierzchnie osadnicze dla ludzi. Dodatkowo kukułki żerując na innych gatunkach ograniczają możliwości rozpłodowe swoich gospodarzy, a więc spada liczba gniazd, do których mogą podłożyć swoje jajka. Ciekawostką jest, że najdłużej żyjącą kukułką oznaczoną przez człowieka była ta żyjąca 15 lat.

 .

https://patatajek.pl/producenci/38_acavallo