Niestabilność barku

Konsekwencją powtarzającego się zwichnięcia stawu barkowego i innych jego urazów jest niestabilność. Na taki stan mogą mieć również wpływ uwarunkowania genetyczne, aktywność sportowa, choroba tkanki łącznej bądź duże przeciążenia. Wiotkość torebki stawowej albo oderwanie obrąbka od panewki czy uszkodzenie więzadła to również przyczyny niestabilności. Są również inne, ale wszystkie wymagają szybkiej diagnozy i konsekwentnego działania.

Konsekwencje niestabilności są przykre w odczuciu dla pacjenta i mogą się objawiać ogólnym dyskomfortem, osłabieniem ręki, stałą obawą przed wykonywaniem jakichkolwiek ruchów, wrażeniem przeskakiwania stawu i bólem w czasie typowych ruchów. Leczenie powinno się zacząć od rehabilitacji wspomaganej farmakologicznie. Dopiero, gdy to nie przynosi oczekiwanych efektów przystępuje się do operacji. Zwykle odbywa się to metodą artroskopową, która umożliwia dokładne zbadanie tkanek i ewentualną ich rekonstrukcję.

Niekiedy również konieczne jest przeprowadzenie dość obszernej plastyki poprzez operację otwartą. Niezależnie od metody przeprowadzonego zabiegu, niezbędna jest rehabilitacja, która trwa czasami kilka miesięcy. Wielotorowe działanie przybliża pacjenta do osiągnięcia sprawności fizycznej. Konieczność systematycznych ćwiczeń leczniczych, poprawa napięcia, ukrwienia i odżywiania mięśni, podawanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych wydaje się oczywiste.

Bardzo pomocne są także zabiegi z wykorzystaniem lasera, ultradźwięków i magnetoterapia.

ikar http://szczepionki.net.pl