Kategoria: Ortopedia

Badania sportowe dla dzieci

Aktywność fizyczna jest naturalną cechą w zachowaniu dzieci. W jej trakcie można zauważyć pewne uzdolnienia ruchowe i potencjał, który dziecko wykorzysta w konkretnej dyscyplinie sportowej. Do osiągnięcia sukcesów konieczny

Posted on:

Zwichnięcie barku

Do wybicia stawu barkowego najczęściej dochodzi wśród sportowców uprawiających np. siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną oraz inne ekstremalne dyscypliny. Ten

Posted on: