www.doublefaced.de

Wróbel nierozdzielnie kojarzy nam się z krajobrazem Polski. Bez znaczenia gdzie jesteśmy i dokąd pojedziemy – będą tam wróble. Wróbel doczekał się nawet swojego bajkowego odpowiednika, wróbla Ćwirka, który przez szereg lat bawił i uczył kolejne pokolenia polskich dzieci.

To głównie z myślą o wróblach budujemy karmniki i dokarmiamy zimą ptaki – nie wyobrażamy sobie życia bez wróbli. Jednak sytuacja samych wróbli nie rysuje się już tak kolorowo. Często te ruchliwe ptaki z rodziny wróblowatych padają ofiarami większych, naturalnych wrogów.

Ten proces byłby zrozumiały i wpisywałby się w mechanikę biotopu. Populacja wróbli spada jednak również z innych powodów – związanych z działalnością człowieka. Osadnictwo człowieka na terenach lęgowych wróbli (a więc niemal wszędzie), niszczenie (często nieumyślne) ich gniazd, wpływa na gwałtowny spadek liczebności tych ptaków w Polsce.

Wróble tracą również swój pokarm w związku ze spadkiem liczebności owadów, która spowodowana jest stosowaniem środków chemicznych przez człowieka. Coraz mniej z nas ma kurniki, a wróble pożywiały się licznie razem z kurami. Dodatkowo wróble przegrywają konkurencję o pokarm z gołębiami.

https://dokocats.pl/?m=50&k=3&c=2 www.linuxwszkole.pl